Z życia szkoły:

Drukuj

 

Uwaga:

Ze względu na trudności techniczne związane z dziennikiem elektronicznym, tematy i zagadnienia do lekcji znajdują się na stronie szkoły w zakładce: Zdalne nauczanie - Lekcje w domu.


Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego

 

Wytyczne MEN dotyczące bezpiecznego powrotu do szkoły:

Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2020/2021:

Podręczniki religia

 


Procedury postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID – 19 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie:

  1.  Konsultacje
  2.  Klasy 1-3
  3.  Zajęcia rewalidacyjne
  4.  Przedszkole
  5.  Wytyczne dla ucznia
  6.  Biblioteka 

  


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), tzw. RODO, informuję, iż: