Z życia szkoły:

 aktywna szkola1

 


„Małopolski program wspierania uczniów”


Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji, informuje o naborze wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2023/2024 w projekcie pn. „Małopolski program wspierania uczniów” w ramach działania FEMP.06.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego typ projektu A. Małopolski program wspierania uczniów zdolnych.
Projekt ma za zadanie wsparcie uczniów zdolnych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, celem wzmocnienia ich potencjału w zakresie przedmiotów obowiązkowych, dla których została określona podstawa programowa kształcenia ogólnego, zniwelowania powstałych w tym zakresie barier, zachęcania uczniów do podnoszenia wyników edukacyjnych,  mobilizowania uczniów do poszerzania swojej wiedzy poprzez udział w konkursach i olimpiadach związanych z przedmiotami zawartymi w podstawie programowej  oraz motywowanie uczniów zdolnych z syndromem nieadekwatnych osiągnięć do pracy nad własnym rozwojem. 

Nabór wniosków o przyznanie stypendium: od 16 do 29 luty 2024 r.

Szczegóły dotyczące naboru, regulamin oraz niezbędne dokumenty do pobrania znajdują się w linku poniżej:
https://www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny/malopolski-program-wspierania-uczniow/20232023

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i składania wniosków.


Rekrutacja 2024/2025


Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie informuje, że w dniach od 22 lutego 2024r. do 29 lutego 2024r. będą przyjmowane zgłoszenia o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Kamionce i Przedszkolu w Kozłowie na rok szkolny 2024/2025 ( dotyczy dzieci, które już uczęszczają do przedszkoli). 

W dniach od 22 lutego 2024r. do 29 lutego 2024r. będą również przyjmowane zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie. 

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie szkoły w wyznaczonym terminie, a także można zeskanować i przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Druki zgłoszeń są dostępne na stronie internetowej szkoły (zakładka Rekrutacja). 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie informuje, że w dniach od 1 marca 2024 do 29 marca 2024r. będą przyjmowane wnioski dotyczące zapisu dzieci do Przedszkola w Kamionce (dzieci urodzone w 2020 i 2021r.) oraz Przedszkola w Kozłowie (dzieci urodzone w 2018 i 2019r.).

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły w wyznaczonym terminie, a także można zeskanować i przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Druki zgłoszeń są dostępne na stronie internetowej (zakładka Rekrutacja).

Wyniki rekrutacji będą ogłoszone 26 kwietnia 2024r. w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.


Informacja o dowozach:

Informujemy, że dowozy będą odbywać się w następujący sposób:

Trasa: Kępie - Przysieka- Kozłów

I kurs z pierwszego przystanku o godz. 6.45 ( uczniowie klas V-VIII);

II kurs z pierwszego przystanku o godz. 7.15 ( uczniowie klas I- IV oraz dzieci przedszkolne ).

Trasa: Bogdanów- Rogów- Przybysławice- Kamionka -Kozłów I kurs z pierwszego przystanku o godz. 6. 45 ( uczniowie klas V-VIII);

II kurs z pierwszego przystanku o godz. 7.20 ( uczniowie klas I- IV oraz dzieci przedszkolne).

Trasa: Marcinowice- Karczowice- Kozłów

I kurs z pierwszego przystanku o godz. 7.00 ( uczniowie klas V-VIII);

II kurs z pierwszego przystanku o godz. 7.30 ( uczniowie klas I- IV oraz dzieci przedszkolne).

Trasa: Kozłów - Wierzbica - Wolica- Bryzdzyn -Kozłów

I kurs z pierwszego przystanku o godz. 6.45 ( uczniowie klas V-VIII);

II kurs z pierwszego przystanku o godz. 7.15 ( uczniowie klas 0- IV).

III kurs z pierwszego przystanku o godz. 7.15 (dzieci przedszkolne).

Odwóz ze szkoły na wszystkich trasach o godz. 13.35 - I kurs (uczniowie klas 0- IV oraz dzieci przedszkolne) i o godz. 14.25 - II kurs (uczniowie klas V- VIII). 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), tzw. RODO, informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozłowie, Kozłów 303, 32-241 Kozłów, tel. 41 230 84 08, w imieniu którego działa Dyrektor – Leszek Misiak.
  • inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie jest Pani Agnieszka Lasak (e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
  • Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą w szeroko rozumianych celach edukacyjnych (w zakresie rekrutacji i nauczania), w celach zapewnienia bezpieczeństwa (w formie monitoringu wizyjnego), a także w celach zatrudnienia (w stosunku do pracowników i osób działających na podstawie umowy cywilnoprawnej), w głównym zakresie z mocy prawa (art. 6 ust. 1 lit. b- lit. f RODO) oraz w ograniczonym zakresie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
  • Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przechowywane przez określony przepisami archiwalnymi okres (co najmniej 5 lat, maksymalnie 50 lat – od zakończenia edukacji, od zakończenia stosunku pracy), co uzależnione jest od rodzaju dokumentacji.
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych Pani/Pana dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub danych osobowych dziecka narusza przepisy RODO.
  • podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w tym danych osobowych dziecka jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia edukacji lub zatrudnienia.
  • Pani/Pana dane i dane Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania.

wyszukiwarka

Free Joomla! template by L.THEME