Projekt

Szkoła z e(ko) szansą

Na zajęciach z fizyki omawiane są zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii. Uczniowie poznają zasady działania ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i turbin wiatrowych. Poruszana też jest tematyka energetyki wodnej.

 

 

 

Na zajęciach z matematyki uczniowie poszerzają wiadomości i umiejętności o podwyższonym stopniu trudności, poszukują informacji, wykorzystując nowoczesne technologie informacyjne, grają w gry matematyczne rozwijające logiczne myślenie. Ci uczniowie, którzy mają problemy z zadaniami matematycznymi, doskonalą umiejętności zdobyte na lekcjach, odnosząc je do praktycznych sytuacji życiowych.

Zajęcia programowania rozwijają umiejętność myślenia algorytmicznego i problemowego, rozumienie sensu kodowania oraz dekodowania informacji, odczytywanie uproszczonych rysunków piktogramów, itp. Dzięki zajęciom uczniowie poznają szeroki wachlarz dostępnych środowisk programistycznych adekwatnych do wieku. Działania uczniów ukierunkowane są na logiczne myślenie i działanie, rozwijaniu umiejętności programowania.

Na zajęciach z przyrody, geografii, biologii i chemii rozwijane są zainteresowania uczniów, uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody, nauka stosowania wiedzy w praktyce i kreatywnego myślenia, a przede wszystkim – przygotowanie ucznia do dalszej edukacji permanentnej na miarę wymogów współczesnego świata.

 


 

Zajęcia z geografii Zajęcia z przyrody

 

 

Zajęcia z chemii

 

Uczniowie korzystają z wielu pomocy dydaktycznych zakupionych z funduszy projektu, jak również z zasobów Internetu. Na zajęciach stosowane są aktywizujące metody pracy, prezentowane filmy edukacyjne, gry dydaktyczne, uczniowie badają współzależności między środowiskiem a organizmami w nim żyjącymi, doskonalą umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji geograficznej.

W ramach modułu dotyczącego energii uczniowie zdobywają wiadomości dotyczące znajomości odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii oraz racjonalnego gospodarowania energią.

Na zajęciach zwracano uwagę na samodzielność pracy uczniów, jak również na pracę w zespole oraz umiejętność budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania. /M.M/

wyszukiwarka

Free Joomla! template by L.THEME