O projekcie

 

 

 

1.Gmina Kozłów pozyskała dofinansowanie na realizację projektu pn.:"Tęczowe przedszkole – rozwój Punktu Przedszkolnego w Kamionce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.01.02 Wychowanie Przedszkolne z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Wartość projektu: 712.834,25 zł. Dofinansowanie: 605.904,25 zł.

3.  Realizator Projektu: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozłowie.

4. Okres realizacji: 01.10.2017 r. - 31.08.2019 r.

5. Celem głównym projektu jest rozwój Punktu przedszkolnego poprzez utworzenie 11 nowych miejsc przedszkolnych, realizację zajęć dodatkowych dla 54 dzieci w wieku przedszkolnym i rozwój kompetencji 3 nauczycieli wychowania przedszkolnego w okresie 23 miesięcy realizacji projektu na terenie Gminy Kozłów. Projekt zakłada realizację następujących zadań:

a)  rozwój Punktu Przedszkolnego w Kamionce – utworzenie 11 nowych miejsc przedszkolnych, adaptacja pomieszczeń dla nowej grupy,  dostosowanie punktu do potrzeb dzieci niepełnosprawnych poprzez wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, wyposażenie pomieszczeń w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, realizacja zajęć z nowo powstałą grupą, dowóz dzieci do punktu przedszkolnego.

b)  realizacja zajęć dodatkowych w ramach Punktu Przedszkolnego w Kamionce – realizacja zajęć  z logopedą, psychologiem, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci u których stwierdzono deficyty rozwojowe, zajęcia ceramiczne i zajęcia wyjazdowe terenowe dla wszystkich dzieci w punkcie przedszkolnym,

c) kształcenie kadr - rozwój kompetencji 3 nauczycieli wychowania przedszkolnego(studia podyplomowe).

6. Projekt jest dedykowany dla wszystkich dzieci realizujące wychowanie przedszkolne w Punkcie Przedszkolnym w Kamionce.

7. Udział w zajęciach projektowych jest bezpłatny.

 

wyszukiwarka

Free Joomla! template by L.THEME