Spotkanie z Panią krawcową


Wizyta pani pielęgniarki w przedszkolu
Dnia 15 maja nasze przedszkole odwiedziła Pani Klaudia Łyś, która na co dzień pracuje jako pielęgniarka w Ośrodku Zdrowia w Kozłowie. Podczas spotkania dzieci miały okazję dowiedzieć się więcej o trudnym zawodzie pielęgniarki, pokonać lęk przed zabiegami medycznymi, a przede wszystkim wzbogacić i utrwalić swoje wiadomości na temat sposobów dbania o zdrowie. Pani pielęgniarka przypomniała dzieciom, jak należy ubierać się odpowiednio do pogody, jak właściwie się odżywiać i jak zachować zasady higieny i zdrowego stylu życia. Pani Klaudia zademonstrowała przedszkolakom niektóre proste zabiegi, np. założenie opatrunku, a nawet mierzenie ciśnienia. Demonstracja stetoskopu i możliwość wysłuchania bicia swojego serca budziła w dzieciach zainteresowanie, natomiast strzykawki i fiolki na krew - ciekawość. Nasz gość przygotował dla przedszkolaków prezenty naklejki – dzielnego pacjenta oraz lizaki z witaminami. Wizyta pani pielęgniarki zakończyła się pamiątkowym zdjęciem. Na zakończenie przedszkolaki wręczyły pani Klaudii pamiątkowy dyplom z podziękowaniem.


Kształtowanie tożsamości narodowej w przedszkolu

Miesiąc maj dostarcza nam wiele okazji do kształtowania u dzieci postaw szacunku do historii naszego kraju, symboli narodowych, do rozbudzania tożsamości narodowej. W naszym przedszkolu, pojawiła się osoba, dzięki której powyższe zagadnienia nabrały głębszego sensu. Mieliśmy okazję gościć Pana Andrzeja Kopcia – nauczyciela historii, który podjął się wyzwania i postanowił rozbudzić patriotyzm w sercach trzylatków. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały miłośnika historii, który w ciekawy i dostosowany do wieku dzieci sposób opowiadał o naszych symbolach narodowych. Przedszkolaki dowiedziały się między innymi, dlaczego w godle Polski umieszczony jest orzeł, co symbolizują kolory na fladze Polski oraz kiedy można usłyszeć hymn. Wykonały także patriotyczną pracę plastyczną – biało-czerwoną flagę. Dzięki takim działaniom uświadamiamy dzieciom, kim jesteśmy, skąd się wywodzimy, jaka jest nasza przeszłość, uczymy je bycia Polakami i miłości do kraju ojczystego. Dziękujemy Panu Andrzejowi za ciekawą lekcję historii, na pewno na długo pozostanie w naszej pamięci.


Kultywowanie tradycji świątecznych w przedszkolu

10 kwietnia w Punkcie Przedszkolnym w Kamionce gościła Pani Justyna Majewska – mama jednego z przedszkolaków, która zapoznała dzieci z tradycjami wielkanocnymi.
W związku z nadchodzącą Niedzielą Palmową dzieci, jak to niegdyś bywało w każdej rodzinie, wykonały wspólnie z przybyłym gościem niezwykłą palmę wielkanocną, która upiększyła przedszkolny kącik świąteczny.

Dziękujemy Pani Justynie za wprowadzenie wszystkich zgromadzonych
w świąteczny nastrój. Już nie możemy się doczekać kolejnych zajęć…


Bal karnawałowy


Dzień Babci i Dziadka


Zajęcia


W ramach projektu "Tęczowe przedszkole" raz w miesiącu odbywają się ciekawe zajęcia ceramiczne. Dzieci wykonują prace, które są potem wypalane i malowane.

 

 

 

1.Gmina Kozłów pozyskała dofinansowanie na realizację projektu pn.:"Tęczowe przedszkole – rozwój Punktu Przedszkolnego w Kamionce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.01.02 Wychowanie Przedszkolne z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Wartość projektu: 712.834,25 zł. Dofinansowanie: 605.904,25 zł.

3.  Realizator Projektu: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozłowie.

4. Okres realizacji: 01.10.2017 r. - 31.08.2019 r.

5. Celem głównym projektu jest rozwój Punktu przedszkolnego poprzez utworzenie 11 nowych miejsc przedszkolnych, realizację zajęć dodatkowych dla 54 dzieci w wieku przedszkolnym i rozwój kompetencji 3 nauczycieli wychowania przedszkolnego w okresie 23 miesięcy realizacji projektu na terenie Gminy Kozłów. Projekt zakłada realizację następujących zadań:

a)  rozwój Punktu Przedszkolnego w Kamionce – utworzenie 11 nowych miejsc przedszkolnych, adaptacja pomieszczeń dla nowej grupy,  dostosowanie punktu do potrzeb dzieci niepełnosprawnych poprzez wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, wyposażenie pomieszczeń w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, realizacja zajęć z nowo powstałą grupą, dowóz dzieci do punktu przedszkolnego.

b)  realizacja zajęć dodatkowych w ramach Punktu Przedszkolnego w Kamionce – realizacja zajęć  z logopedą, psychologiem, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci u których stwierdzono deficyty rozwojowe, zajęcia ceramiczne i zajęcia wyjazdowe terenowe dla wszystkich dzieci w punkcie przedszkolnym,

c) kształcenie kadr - rozwój kompetencji 3 nauczycieli wychowania przedszkolnego(studia podyplomowe).

6. Projekt jest dedykowany dla wszystkich dzieci realizujące wychowanie przedszkolne w Punkcie Przedszkolnym w Kamionce.

7. Udział w zajęciach projektowych jest bezpłatny.

 

wyszukiwarka

Free Joomla! template by L.THEME