Szkoła z (e)-ko szansą - o projekcie

 

 1. Gmina Kozłów pozyskała dofinansowanie na realizację projektu pn.:"Szkoła z e(ko)-szansą- program rozwoju szkół Gminy Kozłów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój Kształcenia Ogólnego , Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzonych kształcenie ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Wartość projektu: 789 445,14 zł. Dofinansowanie: 748 562,87 zł.
 3. Realizator Projektu: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozłowie.
 4. Okres realizacji: 01.06.2017r.-31.05.2019r.
 5. Cel. projektu: Celem głównym projektu jest : rozwój kompetencji kluczowych 70 uczniów szkoły poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych, doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK oraz wzrost kompetencji 40 nauczycieli szkoły w zakresie kompetencji cyfrowych oraz nauczania metodą eksperymentu w okresie 24 miesięcy realizacji projektu na terenie Gminy Kozłów. Projekt zakłada realizację następujących zadań:
  1. Program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkoły, w ramach którego realizowane będą zajęcia wyrównawcze i rozwijające z przedmiotów: nauki przyrodnicze, matematyka i informatyka. Zajęcia będą zawierały moduły dotyczące odnawialnych źródeł energii,
  2. Rozwój bazy dydaktycznej szkoły, poprzez utworzenie pracowni przedmiotowych oraz doposażenie w sprzęt TIK i infrastrukturę sieciowo-usługową,
  3. Kształcenie kadr - rozwój kompetencji cyfrowych 40 nauczycieli oraz umiejętności stosowania metody eksperymentu i projektu edukacyjnego w procesie dydaktycznym.
 6. W zajęciach będą brali udział uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej oraz II-III gimnazjum.
 7. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

wyszukiwarka

Free Joomla! template by L.THEME