W roku szkolnym 2019/20 Szkoła Podstawowa nr 1 w Kozłowie po raz kolejny bierze udział w konkursie „Odblaskowa Szkoła”.

Obecnie trwa realizacja zadań konkursu, którego celem jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły.

Każdy uczeń naszej szkoły otrzymał kamizelkę odblaskową w ramach programu „Dobrze Cię widzieć”, a na wyposażeniu szkoły mamy kamizelki dla każdego dziecka, tak by podczas szkolnych wyjść i wycieczek uczniowie mogli je ubrać. W czasie wyjść np. do Ośrodka Zdrowia w Kozłowie, czy do lasu nasi uczniowie są widoczni i promują używanie elementów odblaskowych.

Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Nasza szkoła kładzie szczególny nacisk na promocję bezpieczeństwa, przystąpiliśmy do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowanego przez Komendę Wojewódzką w Krakowie i otrzymaliśmy certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursach i innych działaniach podejmowanych w ramach akcji „Odblaskowa Szkoła”.

Zapraszamy rodziców do współpracy przy realizacji zadań ujętych

w harmonogramie działań w ramach konkursu.

 

Pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej: 

Senior też może być ratownikiem

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozłowie bierze udział w Konkursie Odblaskowa Szkoła, którego celem jest promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. W ramach tego konkursu zaplanowano dwa spotkania z seniorami ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępiu. Pierwsze odbyło się 3 października 2019r.

Uczniowie klas ósmych pod opieką pań Agnieszki Kalemby i Joanny Gierat w ramach programu „Bezpieczna szkoła” zaprezentowali sposoby udzielania pierwszej pomocy. Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępiu zapoznali się z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz procedurami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji podejrzenia zawału serca, krwawienia z nosa czy w sytuacji, gdy osoba poszkodowana straciła przytomność.

Młodzi adepci ratownictwa na specjalnych fantomach przeprowadzili fachowo RKO, czyli resuscytację krążeniowo-oddechową. Pokazali też, jak sprawnie i przede wszystkim prawidłowo ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. Dopełnieniem warsztatów było przypomnienie przez uczniów numerów alarmowych, ich przeznaczenia i zasad wzywania pomocy w razie zagrożenia. Na koniec wszyscy uczestnicy mieli możliwość praktycznego popróbowania samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w zaaranżowanych sytuacjach.

 

Pokaz dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie

 

Świeć (od)blaskiem na drodze!

Udział Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie w projekcie „Odblaskowa Szkoła” stał się już niemal tradycją dla uczniów, którzy chętnie dzielą się wiedzą o przepisach ruchu drogowego.

W dniu 10 października br. zaproszeni do szkoły seniorzy ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępiu, mieli okazję obejrzeć widowisko artystyczne pt. „ Bądź widoczny na drodze”. Te międzypokoleniowe spotkania mają na celu przypominanie i uświadomienie, jak ważne jest zachowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, znajomość znaków drogowych, przestrzeganie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bycie widocznym o zmroku, w czym mogą pomóc różnego rodzaju odblaski. Przedstawienie przygotowane przez dzieci pod opieką Patrycji Leśniewskiej i Agnieszki Brychner pokazało, że zarówno starsi jak i młodsi uczestnicy ruchu drogowego mogą się od siebie wiele nauczyć.

Akcja pt. „Odblaskowa Szkoła” jest skierowana do całej społeczności lokalnej Gminy Kozłów i będzie realizowana do końca października.

 

Odblaskowe pierwszaki

 

Bezpieczny przejazd - spotkanie z pracownikami Straży Ochrony Kolei  

 

Podsumowanie konkursu

 

wyszukiwarka

Free Joomla! template by L.THEME