Historia Powstania Szkoły

W 2011 roku Gmina Kozłów zakończyła realizację projektu pod nazwą "Budowa Szkoły Podstawowej w Kozłowie, szansą na wyrównanie różnic w dostępie do edukacji dzieci z terenów wiejskich - etap II", który był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania 6.2 Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 .

Wartość całkowita projektu: 4 391 811,35 zł
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 4 177 367,95 zł
Wartość dofinansowania: 2 924 157,55 zł

Przedmiotem projektu było dokończenie budowy części obiektu jednokondygnacyjnego przeznaczonego pierwotnie na szkołę podstawową wraz z gimnazjum, zlokalizowanego na działkach 1194/2 i 1195/2 w Kozłowie. Prace prowadzone były w następujących segmentach: L-1, G, H, J, K, F oraz D (kotłownia), w których znajdują się: dydaktyczne, sale specjalne, pomieszczenia administracyjne, sanitarno-higieniczne, oraz pomieszczenia rekreacyjne i komunikacyjne. W ramach części inwestycyjnej wykonane zostały:

-prace budowlane,
-centralne ogrzewanie,
-instalacje wodno-kanalizacyjne,
-instalacje elektryczne

Ponadto w ramach projekt sfinansowano także wykonanie projektu wykonawczego szkoły, inspektora nadzoru oraz zakup tablic informacyjnych i promocyjnych.
Inwestycja stworzyła odpowiednie warunki kształcenia, dzięki którym uczniowie z gminy wiejskiej Kozłów mają takie same szanse rozwoju intelektualnego, jakie mają ich rówieśnicy mieszkający w miastach. Obiekt szkoły jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzięki czemu mogą kształcić się w nim osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

wyszukiwarka

Free Joomla! template by L.THEME