rekrutacja 2019

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie ogłasza rekrutację do Punktu Przedszkolnego w Kamionce i Oddziału Przedszkolnego w Kozłowie na rok szkolny 2019/2020,

Termin rekrutacji:
- od 15.04.2019 r. do 30.04.2019 r. - składanie wniosków.
- do 8.05.2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

- od 9.05.2019 r. do 13.05.2019 r. – potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia dziecka.
- 14.05.2019 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informacja o liczbie wolnych miejsc:

Rekrutacja uzupełniająca:

 

1. ZASADY NABORU NA ROK SZKOLNY 2019/2020 DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH GMINA KOZŁÓW JEST ORGANEM PROWADZĄCYM

2. ZASADY NABORU DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W KAMIONCE I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOZŁOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 Załączniki do Punktu Przedszkolnego w Kamionce:

 1. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W KAMIONCE

2. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata

3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji

4. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

5. Oświadczenie

6. OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA

7. Wniosek o przyjęcie

 

wyszukiwarka

Free Joomla! template by L.THEME