Deklaracja dostępności Strona Szkoły Podstawowej nr 1 w Kozłowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Szkoły Podstawowej nr 1 w Kozłowie.  • Data publikacji strony internetowej:

  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

 

Treści niedostępne
  • Strona nie posiada możliwości zmiany kontrastu, możliwości powiększenia liter.

 

 

 

Wyłączenia
  • Część dokumentów ze względu na ich charakter publikowana jest w formie skanów.

 

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności  • Deklarację sporządzono dnia:

  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

 

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maria Lesiak.

  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Telefon: 696 064 496

 

 

Każdy ma prawo:  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.Żądanie musi zawierać:  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:  • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kozłowie

  • Adres: Kozłów 303

   32-241 Kozłów

  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Telefon: 696 064 496Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektonicznaBudynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma żadnych przeszkód architektonicznych takich jak schody i progi. Pomieszczenia opisane są poprzez piktogramy. Plany budynku stworzono w dużym formacie z wykorzystaniem jaskrawych kolorów. Wszystkie wejścia do budynku posiadają podjazd dla osób niepełnosprawnych.  W budynku funkcjonuje toaleta w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na korytarzach zastosowane zostały pasy naprowadzające ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym.

 

 

 

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie ogłasza rekrutację do Punktu Przedszkolnego w Kamionce i Oddziału Przedszkolnego w Kozłowie na rok szkolny 2019/2020,

Termin rekrutacji:
- od 15.04.2019 r. do 30.04.2019 r. - składanie wniosków.
- do 8.05.2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

- od 9.05.2019 r. do 13.05.2019 r. – potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia dziecka.
- 14.05.2019 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informacja o liczbie wolnych miejsc:

Rekrutacja uzupełniająca:

 

1. ZASADY NABORU NA ROK SZKOLNY 2019/2020 DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH GMINA KOZŁÓW JEST ORGANEM PROWADZĄCYM

2. ZASADY NABORU DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W KAMIONCE I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOZŁOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 Załączniki do Punktu Przedszkolnego w Kamionce:

 1. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W KAMIONCE

2. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata

3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji

4. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

5. Oświadczenie

6. OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA

7. Wniosek o przyjęcie

 

        Gmina Kozłów otrzymała oczyszczacze powietrza dla punktu przedszkolnego i oddziałow przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie.

Oczyszczacze powietrza zostały przekazane przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

 

wyszukiwarka

Free Joomla! template by L.THEME